Wanneer is geluid vervelend?

Iedereen ervaart een bepaald geluid op een bepaald moment op zijn eigen manier. Geluidsoverlast is daarom niet alleen een fysisch probleem maar ook een sociaal probleem. In het omgevingsplan staan allerlei regels omtrent de hoeveelheid geluid die verschillende activiteiten mogen produceren. Wij houden hier toezicht op. Om vast te stellen of er sprake is van geluidsoverlast moet de sterkte van het geluid gemeten worden. Dit gebeurt met behulp van een decibelmeter. Het meten van de geluidsbelasting is een gespecialiseerde taak die door onze toezichthouders wordt uitgevoerd. 

Geluidsoverlast van de buren

Wij spelen geen rol in geluidsoverlast afkomstig van uw buren. Buren moeten normale leefgeluiden van elkaar accepteren. Denk hierbij aan spelende kinderen, hoesten, stofzuigen en het dichtslaan van deuren. Probeer eerst om samen afspraken te maken. Blijft de overlast bestaan dan kunt u dit melden bij de wijkagent of het meldpunt woonoverlast van uw eigen gemeente.