Assimilatiebelichting

Bij assimilatieverlichting of -belichting wordt kunstlicht gebruikt om plantengroei te bevorderen. Assimilatielicht is aanvullend op het zonlicht, waardoor planten genoeg licht kunnen opnemen (assimileren) en dus beter groeien.

In het donker is bij een glastuinbouwbedrijf uitstraling van de bovenzijde van de kas, het kasdek. De zijgevels zijn meestal verduisterd, waardoor weinig licht naar buiten treedt. Maar ook het kasdek moet verduisterd worden. Deze regels zijn bedoeld om lichthinder voor omwonenden te beperken en de flora en fauna te beschermen.

Vermindering lichtuitstoot verplicht

In de milieuregelgeving staat dat bij de zijgevels van kassen tussen zonsondergang en zonsopgang de lichtuitstoot op 10 meter van de gevel verminderd moet zijn. Voor het kasdek geldt dat afscherming aanwezig moet zijn om de lichtuitstoot met minimaal 98% te verminderen. 

In de maanden april, september en oktober moet het kasdek vanaf een half uur na zonsondergang tot 02:00 uur zijn afgeschermd. In de maanden november t/m maart moet het kasdek van 18:00 tot 00:00 uur zijn afgeschermd. In de nanacht moet het kasdek ook afgeschermd zijn, deze regels zijn iets minder streng

Regels assimilatiebelichting

Op 1 januari 2024 is het Besluit activiteiten leefomgeving van kracht geworden. Hierin zijn volgende regels rond assimilatiebelichting opgenomen. Deze regels gelden jaarrond en zijn niet gekoppeld aan een belichtingsvermogen in de betreffende kas.

  • Zijgevelschermen dienen bij toepassing van assimilatiebelichting gesloten te zijn van zonsondergang tot zonsopgang
  • Uitstraling dient met 95% gereduceerd te zijn op 10 meter
  • Van buitenaf mag er niet in de lampen gekeken kunnen worden.
  • Heeft de kas een belichtingsvermogen van meer dan 15.000 lux? De bovenzijde dient met 98% afgeschermd te zijn van zonsondergang tot zonsopgang.
  • Heeft de kas een belichtingsvermogen van minder dan 15.000 lux? In de donkerteperiode geldt dan een afschermingsplicht van 98 %, in de nanacht moet de lichtuitstraling met tenminste 74% gereduceerd zijn.

Donkerteperiode en nanacht

De donkerteperiode wisselt met het seizoen. En hiervoor gelden de volgende tijden:

  • 1 september tot 1 november en 1 april tot 1 mei, een half uur na zonsondergang tot 02:00 uur.
  • 1 november tot 1 april, van 18:00 tot 24:00 uur.

De nanacht is de periode van na de donkerteperiode tot zonsopkomst.