Reclameverlichting

Verschillende gemeente in de regio Haaglanden, bijvoorbeeld Den Haag en Westland, hebben een eigen reclamebeleid voor hun grondgebied vastgesteld. Met dit beleid wordt aandacht besteed aan het voorkomen van lichthinder. Wilt u bij uw bedrijf een verlichte reclame-uiting? Dan moet u dit melden bij Omgevingsdienst Haaglanden. Dit geldt alleen voor reclame bij een bedrijf en niet voor reclame langs de weg. Hiervoor is namelijk de gemeentelijke afdeling aan zet. Zij stellen regels over het gebruik van de openbare ruimte. Een reclame-uiting kan zijn: een reclamezuil, lichtgevende belettering of een reclamebord.

Tips om lichthinder te voorkomen

Volgens het zorgplichtartikel uit het Activiteitenbesluit moet lichthinder zoveel mogelijk worden voorkomen. U kunt maatregelen treffen om hinder en verstoring door kunstmatige verlichting te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • scherm de lichtbron af, zodat deze niet direct zichtbaar is;
  • verlicht alleen met geringe oppervlaktehelderheid van de lichtbron;
  • gebruik alleen betrekkelijk langgolvig licht;
  • gebruik bij verlichting niet meer licht dan nodig is: verlicht alleen wat verlicht moet; worden en slechts zo lang als het verlicht moet worden;
  • beperk het gebruik van snel bewegende verlichting en bewegende beelden;
  • vermijd kunstmatige belichting in risicogebieden (zoals natuurgebieden).

Tenslotte is het belangrijk alleen te verlichten wanneer dit nodig is, dus als er geen alternatieven zijn.