Verlichting gebouwen

Sommige gebouwen, zoals scholen, winkels of industriƫle panden worden in de donkere uren belicht met veel armaturen. Ook hierbij moet lichthinder zoveel mogelijk worden voorkomen.

Tips om lichthinder te voorkomen

U kunt maatregelen treffen om hinder en verstoring door kunstmatige verlichting te voorkomen. Bijvoorbeeld:

  • scherm de lichtbron af, zodat deze niet direct zichtbaar is;
  • verlicht alleen met geringe oppervlaktehelderheid van de lichtbron;
  • gebruik alleen betrekkelijk langgolvig licht;
  • gebruik bij verlichting niet meer licht dan nodig is: verlicht alleen wat verlicht moet; worden en slechts zo lang als het verlicht moet worden;
  • vermijd kunstmatige belichting in risicogebieden (zoals natuurgebieden).

Tenslotte is het belangrijk om niet te verlichten als het niet nodig is, dus als er geen alternatieven zijn.