Houtstook en overlast

Het verbranden van hout gebeurt nog regelmatig in Nederland. Bijvoorbeeld via open haarden en een houtgestookte verwarming. Houtrook is slecht voor de luchtkwaliteit en inademen is schadelijk voor de gezondheid. Met name bij windstil weer, neemt de overlast toe doordat rook blijft hangen. Heeft u hinder van houtstook en wordt dat veroorzaakt door een bedrijf? U kunt dit eenvoudig via onze website melden.

Hout stoken, mag dat?

Ja, hout stoken mag. Voor particulieren is er in de wet weinig vastgelegd over het stoken van hout. Voor bedrijven zijn er wel enkele regels opgesteld. Deze staan in het activiteitenbesluit of in de vergunning.

Toch de houtkachel gezellig aan tijdens de donkere dagen? Of een lekkere barbecue op een zomerse dag? Wij hebben enkele tips om zo schoon mogelijk te stoken. Zo vertellen we bijvoorbeeld over het nut van een betere verbranding, wat u kunt doen als er in uw omgeving rookoverlast is en op welke momenten we hout stoken afraden.

Wat te doen bij overlast?

Overlast door hout stoken kan erg vervelend zijn. Om deze overlast aan te pakken en te verminderen, is het belangrijk om te weten of de overlast afkomstig is van een bedrijf of van een particulier.

  • Overlast veroorzaakt door een bedrijf
    Wordt de overlast van houtstook veroorzaakt door een bedrijf? Via onze website kunt u dit eenvoudig melden. In veel gevallen doet Omgevingsdienst Haaglanden vervolgens onderzoek naar de herkomst van de rook. Voor bedrijven zijn er wettelijk een aantal zaken vastgelegd. In sommige gevallen kunnen wij handhavend optreden wanneer een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Soms is het produceren van een bepaalde hoeveelheid gassen wel toegestaan in de vergunning.
  • Overlast veroorzaakt door een particulier
    Wij kunnen niet handhavend optreden als overlast wordt veroorzaakt door particulieren. U kunt hier bij ons geen melding van maken. Dit kunt u doen bij uw eigen gemeente.