Houtstook en overlast

Het verbranden van hout gebeurt nog regelmatig in Nederland. Bijvoorbeeld via open haarden en een houtgestookte verwarming. Houtrook is slecht voor de luchtkwaliteit en inademen is schadelijk voor de gezondheid. Met name bij windstil weer, neemt de overlast toe doordat rook blijft hangen.  

Hout stoken, mag dat?

Ja, hout stoken mag. Gemeenten kunnen de aanwezigheid van houtkachels niet verbieden. Wel kunnen gemeenten in het omgevingsplan regels opnemen over het gebruik van houtkachels. Zodat er minder schadelijke rook in de omgeving terecht komt. Als de gemeente geen regels stelt in het omgevingsplan, dan geldt ook voor burgers de zorgplicht uit artikel 1.6 en 1.7 van de Omgevingswet. Een particulier die hout stookt, moet ervoor zorgen dat nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. 

Toch de houtkachel gezellig aan tijdens de donkere dagen? Of een lekkere barbecue op een zomerse dag? Wij hebben enkele tips om zo schoon mogelijk te stoken. Zo vertellen we bijvoorbeeld over het nut van een betere verbranding, wat u kunt doen als er in uw omgeving rookoverlast is en op welke momenten we hout stoken afraden.