Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging is afkomstig van verschillende bronnen. Denk aan gemotoriseerd verkeer, industriële inrichtingen en agrarische inrichtingen. Fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zijn de belangrijkste stoffen in de luchtkwaliteitsregelgeving.

Luchtverontreiniging verplaatst zich over de landsgrenzen heen. Daarom heeft Nederland gekozen voor coördinatie op EU niveau. Om de luchtverontreiniging groots aan te pakken, zijn Europese grenswaarden opgesteld. Daarnaast hebben tientallen Nederlandse gemeenten en provincies in januari 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Hierin staan aanvullende afspraken over het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstof. Omgevingsdienst Haaglanden kan gemeenten die dit akkoord mede ondertekenen, begeleiden in de aanvraag. Ook kunnen wij ondersteunen met het opzetten en uitvoeren van projecten binnen het Schone Lucht Akkoord.

Luchtmeetnet

Omgevingsdienst Haaglanden heeft geen eigen meetpunten voor luchtkwaliteit. Het RIVM heeft daarom een landelijk meetnet. Hiermee wordt de luchtkwaliteit in Nederland geregistreerd. Alle stations publiceren live hun data op het landelijke meetnetwerk van het RIVM. Het RIVM monitort de uitstoot van vervuilende stoffen in de lucht. Ook onderzoekt het de effecten van luchtverontreiniging op mens en natuur.