Tips voor betere houtstook

Voor de één is het gebruik van een open haard gezellig en knus. De ander krijgt er gezondheidsklachten door. Eén op de drie Nederlanders heeft last van houtstook. Elke vorm van hout stoken is schadelijk voor de gezondheid. Dit geldt voor binnen, waar de houtstook plaatsvindt. Maar ook voor buiten, waar de rook diverse schadelijke stoffen in de lucht verspreidt.

Hoe schadelijk de houtrook is, hangt af van drie factoren:

  • De manier waarop hout wordt gestookt en het type hout dat hierbij wordt gebruikt;
  • De weersomstandigheden op het moment dat hout wordt gestookt;
  • De mate waarin mensen kwetsbaar zijn voor houtrook (denk bijvoorbeeld aan kleine kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen).

Ondanks dat de nadelen van hout stoken duidelijk in kaart zijn gebracht, zijn er in Nederland toch nog zo’n 1 miljoen huishoudens die regelmatig hout stoken. Daarom delen wij hieronder enkele tips voor een betere houtstook. De juiste manier van hout stoken maakt namelijk veel verschil.

Zes tips voor het zo veilig en verantwoord mogelijk stoken van hout

  1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout zorgt voor meer rook en dus meer luchtverontreiniging voor uzelf en uw omgeving;
  2. Stook geen hout dat is geverfd of bewerkt. Hierbij kunnen veel zware metalen vrijkomen die extra schadelijk zijn voor u en uw omwonenden;
  3. Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar schoonmaken. Dit verkleint de kans op schoorsteenbrand;
  4. Zorg voor voldoende lucht. Hoe meer zuurstof het hout krijgt bij de verbranding, hoe beter. Eventueel kunt u een raam openen in de ruimte waar het hout stookt;
  5. Laat het vuur altijd vanzelf uitdoven. Gebruik geen water om het vuur te doven;
  6. Check altijd eerst de weersomstandigheden. Zeker bij windstil weer kan het stoken van hout veel overlast veroorzaken. Dit wordt dan ook met klem afgeraden. Wanneer het ergens in Nederland niet verstandig is om hout te stoken, meldt het RIVM dit via een stookalert. U kunt zich hierop abonneren.