Legionella

Omgevingsdienst Haaglanden controleert jaarlijks alle natte koeltorens om de verspreiding van legionellabacteriën te voorkomen. Wat verstaan we onder natte koeltorens en waarom is deze controle zo belangrijk?

Voor de afkoeling van een gebouw of productieprocessen worden koeltorens gebruikt. Er zijn twee type koeltorens: de droge en de natte koeltoren. Bij de droge koeltoren wordt er gekoeld door middel van lucht. Deze manier is geschikt voor minder grote gebouwen. Natte koeltorens vind je onder meer bij grote kantoorgebouwen, ziekenhuizen, kassencomplexen en chemische fabrieken. Hier gebeurt het afvoeren van overtollige warmte door het vernevelen van water. De gedeeltelijke verdamping van dit koelwater zorgt voor een sterke verhoging van het koeleffect. Natte koeltorens zijn daardoor energie-efficiënter dan droge koeltorens.

Controles op natte koeltorens

Omgevingsdienst Haaglanden controleert jaarlijks alle natte koeltorens. Bij onvoldoende onderhoud en beheer kan een natte koeltoren namelijk een verspreidingsbron zijn van legionellabacteriën. Een besmetting met legionella kan leiden tot blijvende effecten op de gezondheid. Daarom zijn er specifieke voorschriften voor goed beheer van natte koeltorens. Hiermee wordt voorkomen dat legionellabacteriën zich in de koeltoren vormen en vermeerderen, zich in de omgeving verspreiden en mogelijk mensen besmetten. De controle focust zich vooral op het hebben van een up-to-date risicoanalyse en beheersplan, de correcte uitvoer daarvan, de bemonstering van de koeltoren en een correcte registratie in het logboek.

Melding van koeltorens

De al bekende locaties van koeltorens kunt u vinden op de koeltorenkaart. Op deze kaart kan iedereen melding doen van koeltorens die nog niet op de kaart staan.

Direct naar de koeltorenkaart