Propaantanks

Een propaantank is een tank waarin vloeibaar gemaakt gas onder druk is opgeslagen. Het is belangrijk om calamiteiten met propaantanks te voorkomen. Daarom gelden er diverse regels. De afstand van de tank tot andere objecten, de keuring van de tank, het onderhoud en beschermende maatregelen zijn hierbij van belang. Lees verder welke regels er zijn en hoe wij controleren.

Onderhoud en keuring

Een propaantank moet onderhouden en tijdig gekeurd worden. Bijna alle tanks worden gehuurd van een leverancier. Een deel van de keuringen wordt verzorgd door de leverancier van de tank. De overige keuringen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De leiding in de bodem tussen de tank en de woning/het gebouw, moet ook onderhouden en gekeurd worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Heeft u een propaantank? Controleer tijdig of aan alle onderhouds- en keuringsverplichtingen is voldaan.

Voldoende afstand en bescherming

Een tank moet, afhankelijk van de grootte, tussen de 5 en 7,5 meter van een gebouw geplaatst zijn. Ook mag de tank niet te dicht bij een erfgrens liggen. Staat de tank op een vrij toegankelijk terrein? Dan is een hek van 1,8 meter hoog verplicht.

De aanvoer van gas naar de tank moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Als de tank wordt gevuld moet de tankwagen op een veilige plaats kunnen staan;
  • Tijdens het vullen staat de chauffeur op afstand, hij moet zicht houden op de tank en de wagen;
  • v.m. brandgevaar mogen auto’s niet in de buurt van een tank parkeren;
  • De tank moet tegen brand beschermd worden. Als de tank door vlammen wordt opgewarmd, bestaat de kans dat de tank openbarst en dan zijn de gevolgen voor de omgeving zeer groot.

Controles

Onze toezichthouders controleren of de opslag en het gebruik van propaangas op een verantwoorde manier plaatsvindt. Bij een controle wordt gevraagd om het logboek. In het (digitale) logboek horen de volgende gegevens aanwezig te zijn:

  • (kopie) Keuringscertificaat propaantank;
  • Tweejaarlijkse onderhoudsrapportage;
  • Het keuringsverslag van de middendrukleiding.