Opslag en verkoop consumentenvuurwerk

Wanneer een ondernemer een verkooppunt voor vuurwerk wil starten, moet de betreffende gemeente daar toestemming voor geven. Afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk die wordt opgeslagen, moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd. Wij nemen de melding of aanvraag in behandeling. De toestemming voor het opslaan van vuurwerk is voor onbepaalde tijd zolang er niets in de bedrijfsvoering verandert. Het vuurwerk mag gedurende het hele jaar worden opgeslagen, maar slechts tijdens de vuurwerkverkoopdagen worden verkocht.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleren onze toezichthouders of consumentenvuurwerk veilig wordt opgeslagen en verkocht.  Wij onderzoeken of de opslag overeenkomt met het Uitgangspuntendocument (UPD) en Programma van eisen (PvE), of de bouwkundige staat voldoet en of alle voorzieningen en installaties op tijd zijn goedgekeurd. Dit doen wij op drie momenten in het jaar: in het voorjaar, herfst en de laatste drie dagen van het jaar. Consumentenvuurwerk moet namelijk conform het Vuurwerkbesluit worden opgeslagen, veilig en niet meer dan toegestaan.