Opslag en verkoop consumentenvuurwerk

Wanneer een ondernemer een verkooppunt voor vuurwerk wil starten, moet de betreffende gemeente daar toestemming voor geven. Afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk die wordt opgeslagen, moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd. Wij nemen de melding of aanvraag voor gemeente Den Haag in behandeling. De toestemming voor het opslaan van vuurwerk is voor onbepaalde tijd zolang er niets in de bedrijfsvoering verandert. Het vuurwerk mag gedurende het hele jaar worden opgeslagen, maar slechts tijdens de vuurwerkverkoopdagen worden verkocht.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleren onze toezichthouders of consumentenvuurwerk veilig wordt opgeslagen en verkocht.  Wij onderzoeken of de opslag overeenkomt met het Uitgangspuntendocument (UPD) en Programma van Eisen (PvE), of de bouwkundige staat voldoet en of alle voorzieningen en installaties op tijd zijn goedgekeurd. Dit doen wij op drie momenten in het jaar: in het voorjaar, herfst en de laatste drie dagen van het jaar. Consumentenvuurwerk moet namelijk conform het Vuurwerkbesluit worden opgeslagen, veilig en niet meer dan toegestaan.

Op 28 december starten de vuurwerkverkoopdagen 2023. De dagelijkse vuurwerkcontroles starten echter op 27 december. Daarom kunt u nu de vuurwerkmap voor belangrijke documenten met daarin ook de Checklist veilige vuurwerkverkoop downloaden.

Maak gebruik van de Checklist veilige vuurwerkverkoop

Tijdens deze controles vragen wij u om ons de vuurwerkmap en checklist te overhandigen.

  • Wilt u elke verkoopdag de checklist gebruiken en volledig invullen?
  • U vindt de checklist aan de binnenzijde van de vuurwerkmap.
  • Gebruik de vuurwerkmap voor belangrijke documenten: UPD/Programma van Eisen, Nota van aanvullingen, Keuringsrapport & certificaat brandbeveiligingsinstallatie en leveringsbonnen.

Vanaf 27 december starten controles

De bij ons bekende vuurwerkverkooplocaties krijgen de vuurwerkmap toegestuurd. Mocht je deze niet hebben ontvangen, dan kunt u de vuurwerkmap hierboven downloaden.

Zorgt u dat u vanaf 27 december de checklist en vuurwerkmap heeft klaarliggen? Wij starten vanaf die dag de controles. Mocht u de vuurwerkmap niet hebben ontvangen of heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met Ferdy Macnack: ferdy.macnack@odh.nl