Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De ODH wordt aangestuurd door een Algemeen Bestuur (AB). Alle deelnemende gemeenten en de provincie hebben hierin zitting. Het AB wijst een Dagelijks Bestuur (DB) aan. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur functioneren op basis van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.