Agenda & vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden op deze pagina aangekondigd. Ook vindt u hier de vergaderstukken en verslagen. Op de vergaderingen is het Reglement van orde van kracht.

Aankomende vergaderingen

Algemeen Bestuur
Woensdag 6 juli 2022 van 11.00 – 12.30 uur.
De vergadering vindt plaats bij Omgevingsdienst Haaglanden, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag (D5.27)

Stukken en verslag vergadering AB - 30 juni 2021