Agenda & vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden op deze pagina aangekondigd. Ook vindt u hier de vergaderstukken en verslagen. Op de vergaderingen is het Reglement van orde van kracht.

Aankomende vergaderingen

Donderdag 11 mei 2023
15.30 uur – 17.00 uur
Locatie n.t.b.

Donderdag 6 juli 2023
15.30 uur – 17.00 uur
Locatie n.t.b.

Donderdag 28 september 2023
15.30 uur – 17.00 uur
Locatie n.t.b.

Donderdag 30 november 2023
15.30 uur – 17.00 uur
Locatie n.t.b.

Stukken en verslag vergadering AB - 30 juni 2021