Agenda & vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden op deze pagina aangekondigd. Ook vindt u hier de vergaderstukken en verslagen. Op de vergaderingen is het Reglement van orde van kracht.

Aankomende vergaderingen

  • Algemeen Bestuur
    Vrijdag 8 december 2023
    08.00 uur – 09.00 uur
    Provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

Stukken en verslag vergadering AB - 30 juni 2021