Agenda & vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden op deze pagina aangekondigd. Ook vindt u hier de vergaderstukken en verslagen. Op de vergaderingen is het Reglement van orde van kracht.

Aankomende vergaderingen

Woensdag 30 november 2022
15:30 – 17:00 uur
De locatie van de vergadering wordt later bekend gemaakt.

Stukken en verslag vergadering AB - 30 juni 2021