Agenda & vergaderstukken

Het Algemeen Bestuur vergadert meerdere keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden op deze pagina aangekondigd. Ook vindt u hier de vergaderstukken en verslagen. Op de vergaderingen is het Reglement van Orde van kracht.

Aankomende vergaderingen

Woensdag 25 mei
Vergadering Algemeen Bestuur
11:00 – 12:30 uur

Stukken en verslag vergadering AB - 30 juni 2021