ODH-2021-00011696 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00604935

Datum verzonden

28-01-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

HARNASKADE 2 DEN HOORN ZH

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

84ee-01 Harnaskade_2_te_Den_Hoorn Tauw_BV__Utrecht_AVG.PDF