ODH-2021-00018635 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00584656

Datum verzonden

16-03-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Trompstraat 1, 2 t/m 40 (even) en 17 t/m 37 (oneven) en De Ruyterstraat 17, 35, 40 en 49 te Barendrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8bun-01 Beschik_Wbb-Soortenbescherming Blom_Ecologie_BV_AVG.PDF