ODH-2021-00036861 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00593440

Datum verzonden

09-03-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Parallel Boulevard te Noordwijk

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8an9-01 Beschik_Wnb-Natura_2000-gebied Gemeente_Noordwijk_AVG.PDF