ODH-2021-00039498 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00607705

Datum verzonden

15-03-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Harnaschpolder, perceel VH1-F2a te Den Hoorn

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8bkQ-01 Beschikking_Wbb Bedr_Harnaschpolder_AVG.PDF