ODH-2021-00039854 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00599185

Datum verzonden

16-03-2021

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Wilgenwende 64, 3328 LA te Dordrecht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

8bGm-01 Beschikking_Wnb_N2000_geb AM_BV-1_AVG.pdf