ODH101344 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00017996

Zaaknummer

00615988

Datum verzonden

07-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Halverwege, Meteoorlaan en Henry Dunantweg te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00615988-00017996.docx.pdf