ODH107045 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00018893

Zaaknummer

00609491

Datum verzonden

18-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Hendrick Staetsweg 555-629 te Rotterdam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00609491-00018893.docx.pdf