ODH115959 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH11595900020297

Zaaknummer

00607518

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Wilhelminastraat 55-69 en Julianastraat 62-86 te Langerak

Bijlage

Besluit op aanvraag 00607518-00020297.docx.pdf