ODH123124 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

ODH12312400021445

Zaaknummer

00603011

Datum verzonden

25-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kaapweg 115 te Hoek van Holland

Bijlage

Besluit op aanvraag 00603011-00021445.docx.pdf