ODH125817 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00021829

Zaaknummer

00612986

Datum verzonden

01-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Noordsingel te Leidschendam

Bijlage

Besluit op aanvraag 00612986-00021829.docx.pdf