ODH68614 — Beschikking op saneringsplan

Registratienummer

ODH6861400012710

Zaaknummer

01003713

Datum verzonden

01-11-2021

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Parnashofweg Leidschendam

Datum laatste update

05-11-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01003713-00012710.docx.pdf