ODH67828 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

ODH6782800012535

Zaaknummer

01005068

Datum verzonden

01-11-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Oude Leedeweg 5 PIJNACKER

Datum laatste update

05-11-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01005068-00012535.docx.pdf