ODH128295 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00022353

Zaaknummer

00616690

Datum verzonden

13-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kromme Hagen 1 t/m 392 (Beverburgh) te Rotterdam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 00616690-00022353.docx_AVG.pdf