ODH129934 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00022673

Zaaknummer

01011817

Datum verzonden

08-11-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Parnashofweg Leidschendam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01011817-00022673.docx_AVG.pdf