ODH129934 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00022673

Zaaknummer

01011817

Datum verzonden

08-11-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Parnashofweg Leidschendam

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 01011817-00022673.docx.pdf