ODH142661 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00024962

Zaaknummer

00611362

Datum verzonden

29-12-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Dorpsweg 4 te Ouddorp

Bijlage

Besluit op aanvraag 00611362-00024962.docx.pdf