ODH159645 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00027882

Zaaknummer

00604740

Datum verzonden

02-03-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Van Lierestraat te Katwijk

Bijlage

Besluit op aanvraag 00604740-00027882.docx.pdf