ODH160255 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00028012

Zaaknummer

00605157

Datum verzonden

11-01-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kanaalstraat 33 te Lisse

Bijlage

Besluit op aanvraag 00605157-00028012.docx.pdf