ODH192210 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00032192

Zaaknummer

01010132

Datum verzonden

11-01-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Oude Leedeweg 5 PIJNACKER

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01010132-00032192_AVG.docx.pdf