ODH21432 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00005876

Zaaknummer

00599499

Datum verzonden

25-08-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Ringdijk 390a te Ridderkerk

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00599499-00005876.docx.pdf