ODH218855 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00034566

Zaaknummer

01009242

Datum verzonden

25-04-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Belgisch park te Den Haag

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01009242-00034566.docx_AVG.pdf