ODH227291 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00035680

Zaaknummer

01019873

Datum verzonden

12-04-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Hoofdstraat 15 te Bergambacht

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01019873-00035680.docx_AVG.pdf