ODH230747 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Registratienummer

00036121

Zaaknummer

01019905

Datum verzonden

27-01-2022

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Duindoornlaan 34 te Katwijk

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 01019905-00036121.docx.pdf