ODH24766 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00006399

Zaaknummer

00614792

Datum verzonden

16-07-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Nassauplein te Delft

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit 00614792-00006399.docx.pdf