ODH25610 — Beschikking op saneringsplan

Registratienummer

00006584

Zaaknummer

00612694

Datum verzonden

16-07-2021

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Nassauplein te Delft

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit 00612694-00006584.docx.pdf