ODH287561 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00045003

Zaaknummer

01021238

Datum verzonden

11-05-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit op aanvraag 01021238-ODH287561.docx_AVG.pdf