ODH294076 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00045848

Zaaknummer

01020993

Datum verzonden

12-05-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

PLAATS LANGEVELD 16 MONSTER

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01020993-ODH294076.docx_AVG.pdf