ODH295150 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00046022

Zaaknummer

01022422

Datum verzonden

28-04-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Datum laatste update

15-08-2022

Bijlage

Besluit op aanvraag 01022422-ODH295150.docx.pdf