ODH295545 — Beschikking op saneringsplan

Registratienummer

00046067

Zaaknummer

01020998

Datum verzonden

12-05-2022

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

PLAATS LANGEVELD 16 MONSTER

Bijlage

Besluit 01020998-ODH295545.docx.pdf