ODH31300 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00007516

Zaaknummer

00613384

Datum verzonden

26-07-2021

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Veursestraatweg 205 te Leidschendam

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 00613384-00007516.docx_AVG.pdf