ODH336697 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00052267

Zaaknummer

01021175

Datum verzonden

22-06-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01021175-ODH336697.docx_AVG.pdf