ODH339551 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00052593

Zaaknummer

01030914

Datum verzonden

20-05-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Willem de Zwijgerlaan te Leiden

Bijlage

Besluit op aanvraag 01030914-ODH339551.docx.pdf