ODH357683 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00055589

Zaaknummer

01028738

Datum verzonden

13-10-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

perceel achter Oudeweg 1 Rhoon

Bijlage

Besluit op aanvraag 01028738-ODH357683.pdf