ODH359189 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00055910

Zaaknummer

01032332

Datum verzonden

18-07-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Nieuwe Vaart nabij 13 te 's-Gravenzande

Bijlage

Besluit 01032332-ODH359189.docx.pdf