ODH369384 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00058022

Zaaknummer

01033256

Datum verzonden

27-07-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01033256-ODH369384_AVG.docx.pdf