ODH369445 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Registratienummer

00058034

Zaaknummer

01033263

Datum verzonden

27-07-2022

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Poelkade nabij 20-40 te 's-Gravenzande

Datum laatste update

30-03-2023

Bijlage

Besluit 01033263-ODH369445_AVG.docx.pdf