ODH39283 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00008736

Zaaknummer

00602341

Datum verzonden

07-10-2021

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Noldijk 113 te Barendrecht

Datum laatste update

01-12-2021

Bijlage

Besluit op aanvraag 00602341-00008736.docx.pdf