ODH443048 — Omgevingsvergunning

Registratienummer

00071418

Zaaknummer

00609516

Datum verzonden

02-11-2022

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Leeghwaterstraat 36 te Delft

Bijlage

Besluit 00609516-ODH443048.pdf