ODH490982 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Registratienummer

00079314

Zaaknummer

01029466

Datum verzonden

27-10-2022

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Gouvernestraat ten zuiden van de Gouvernedwarsstraat te Rotterdam

Bijlage

Besluit op aanvraag 01029466-ODH490982.pdf